szerda, 16 június 2021 09:26

Magyar Közlöny - 2021.06.09.

Kedves Kollégák!

 

 A Magyar Közlönyben számos rendeleti módosítás jelent meg, amelyek érintik többek között a hiteltörlesztési moratóriumot, az 5%-os áfát, a turizmusfejlesztési hozzájárulást, a reprezentációt terhelő adót és a SZÉP-kártyát is.

Az egyes rendeleti módosítások alapján a következő szabályokat kell figyelembe venni:

 

Hiteltörlesztési moratórium

A hiteltörlesztési moratórium veszélyhelyzettel kapcsolatos különös szabályainak bevezetéséről szóló 637/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet módosításáról szóló 317/2021. (VI. 9.) Korm. rendelet alapján a fizetési moratórium 2021. szeptember 30-ig tart.

5%-os áfa elvitel és házhoz szállítás esetén

Az egyes, a veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó gazdasági szabályokról szóló 498/2020. (XI. 13.) Korm. rendelet módosításáról szóló 319/2021. (VI. 9.) Korm. rendelet értelmében az elvitelre és a házhoz szállításra vonatkozó kedvezményes áfa-kulcsot 2021. július 31-ig lehet alkalmazni.

 

Idegenforgalmi adó

 

A 319/2021. (VI. 9.) Korm. rendelet alapján 2021. január 1-je és 2021. június 30-a közötti időszakban eltöltött vendégéjszaka utáni idegenforgalmi adót az adó alanyának nem kell megfizetnie, az adó beszedésére kötelezettnek nem kell beszednie, befizetnie, a megállapított, de be nem szedett adót azonban – kivéve, ha annak összege nulla – be kell vallania az adóhatósághoz

 

A koronavírus-világjárványt követő, a gazdaság újraindítását elősegítő adózási intézkedésekről szóló 318/2021. (VI. 9.) Korm. rendelet az alábbi szabályokat tartalmazza:

 

Turizmusfejlesztési hozzájárulás

A turizmusfejlesztési hozzájárulás fizetésére kötelezettet a 2021. január 1-jétől 2021. december 31-ig terjedő időszakra nem terheli turizmusfejlesztési hozzájárulás fizetési kötelezettség, erre az időszakra a turizmusfejlesztési hozzájárulást nem kell megállapítania, bevallania és megfizetnie.

 

Reprezentációt terhelő adó

Nem kell szociális hozzájárulási adót fizetni a személyi jövedelemadóról szóló 1995.  évi CXVII.  törvény 70.  § (4) és (5) bekezdése szerinti reprezentáció és üzleti ajándék juttatása után, ha a juttatás e rendelet hatálybalépésének napja és a 2021. december 31. közötti időszakban történik.

 

SZÉP-kártya

 

A 2021-ben adott juttatások tekintetében nem kell szociális hozzájárulási adót fizetni a Széchenyi Pihenő Kártya kártyaszámlájára utalt béren kívüli juttatásnak minősülő összeg után.

 

2021-ben az Szja tv. 71. § (1) bekezdésétől eltérően a Széchenyi Pihenő Kártya

 • a) szálláshely alszámlájára utalt támogatás legfeljebb évi 400 ezer forint,
 • b) vendéglátás alszámlájára utalt támogatás legfeljebb évi 265 ezer forint,
 • c) szabadidő alszámlájára utal utalt támogatás legfeljebb évi 135 ezer forint

összegig minősül béren kívüli juttatásnak.

2021-ben az Szja tv. 70. § ( bekezdésétől eltérően az éves rekreációs keretösszeg

 • a) – ha a munkáltató költségvetési szerv –
  • aa) évi 400 ezer forint, ha a munkavállaló munkaviszonya egész évben fennáll,
  • ab) a 400 ezer forintnak a munkavállaló által az adott munkáltatónál az adóévben a juttatás alapjául szolgáló jogviszonyban töltött napokkal arányos összege, ha a munkavállaló munkaviszonya csak az év egy részében áll fenn,
  • ac) évi 400 ezer forint, ha a magánszemély munkaviszonya a magánszemély halála miatt szűnik meg
 • b) más munkáltató esetében
  • ba) évi 800 ezer forint, ha a munkavállaló munkaviszonya egész évben fennáll,
  • bb) a 800 ezer forintnak a munkavállaló által az adott munkáltatónál az adóévben a juttatás alapjául szolgáló jogviszonyban töltött napokkal arányos összege, ha a munkavállaló munkaviszonya csak az év egy részében áll fenn,
  • bc) évi 800 ezer forint, ha a magánszemély munkaviszonya a magánszemély halála miatt szűnik meg.

Adófizetési halasztás, részletfizetés vagy adóelengedés

 

2021. december 31-ig az adózó és az adófizetésre kötelezett személy egyszeri alkalommal, legfeljebb ötmillió forint összegű adóra kérelmezhet pótlékmentes adófizetési halasztást (legfeljebb 6 hónapra) vagy részletfizetést (legfeljebb 12 hónapra), ha a kérelmező a kérelem benyújtásával egyidejűleg valószínűsíti, hogy a fizetési nehézség a veszélyhelyzetre vezethető vissza, vagy a nem természetes személy adózó és az adó megfizetésére kötelezett személy kérelmezhet adóelengedést (egy adónemre legfeljebb 20 százalék, legfeljebb 5 millió forint, egy alkalommal), ha az adótartozás megfizetése a kérelmező gazdálkodási tevékenységét a veszélyhelyzetre visszavezethető okból ellehetetlenítené.

 

 

A hivatkozott rendeletek a mellékelt közlönyben találhatók.

 

Magyar Közlöny - rendeleti módosítások