péntek, 05 március 2021 08:23

2021. március 5.

Megjelent a Magyar Közlöny, amelyben a tegnap bejelentett szigorítások részletei megtalálhatóak!?
"A vendéglátó üzletben való tartózkodás – az e rendelet hatálybalépésekor hatályos jogszabályi rendelkezések
szerint, az R. szabályai értelmében – az elvitelre alkalmas ételek kiadása és szállítása érdekében, az ehhez szükséges
időtartamig megengedett. A vendéglátó üzlet e rendelet alkalmazásában nem minősül üzletnek."
"A szálláshelyen tartózkodásra az R. szabályait kell alkalmazni.
A szálláshelyen az R. 10. § (3) és (4) bekezdése szerint jogszerűen tartózkodó vendég a szálláshelyen található
(1) bekezdés szerinti helyszíneket nem látogathatja.
A (4) bekezdés szerinti ideiglenes védelmi intézkedés betartásáról a szálláshely üzemeltetője, illetve vezetője köteles
gondoskodni."
 
Vigyázzunk magunkra, vigyázzunk egymásra!?