hétfő, 08 március 2021 12:04

Vendéglátóhely besorolás bejelentése

Akik esetleg még nem tettek eleget az új üzlettípusok szerinti bejelentési kötelezettségüknek, azok számára ismét felhívjuk a figyelmet a közelgő határidőre, mely  a vendéglátó tevékenységet folytatókra ír elő besorolási és bejelentési kötelezettséget a kerületi jegyző felé:

A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX.29.) Kormányrendelet (továbbiakban: Korm. rend.)

 

2021. január 1. napján életbe lépett módosítása alapján kötelező a vendéglátóhelyek vendéglátó üzlettípusba sorolása.

A vendéglátó üzlettípusok pontos meghatározását a Korm. rend. 4. számú melléklete tartalmazza.

A Korm. rend. 31. § előírása szerint a kereskedőknek a vendéglátó üzlettípust legkésőbb 2021. március 31. napjáig be kell jelentenie a jegyzőnek.

 

Az adatok pontosítására alkalmas nyomtatványt, illetve részletes tájékoztatást a helyi Önkormányzatok honlapján, általában a kereskedelmi eljárások címszó alatt találnak ( de ebben az egyes Önkormányzatok eltérhetnek)

Amennyiben vendéglátó üzlete 2020. január 1. napját megelőzően került nyilvántartásba vételre, úgy az adatpontosító nyomtatvány mellékleteként csatolni szükséges a vendéglátó üzletre vonatkozó érvényes bérleti szerződést/tulajdonosi hozzájárulást, valamint az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró járási hivatal külön engedély másolatát.

Az adatpontosítást követően a hatóság a kereskedelmi tevékenységre vonatkozó, aktuális adatokat tartalmazó igazolást díjmentesen kiállítja a kereskedő részére.

Amennyiben adatszolgáltatási kötelezettségnek a megadott határidőn belül nem tesznek eleget, a hatóságnak lehetősége van bírság kiszabása mellett az üzlet nyilvántartásból való törléséról intézkedni.