MNGSZ

MNGSZ

 

Tegnap megjelent a Magyar Közlönyben a bértámogatás felgyorsításáról szóló kormányrendelet.

 

A veszélyhelyzet ideje alatt egyes gazdaságvédelmi intézkedésekről szóló 485/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet módosításáról szóló 43/2021. (II. 2.) Korm. rendelet értelmében a fővárosi és megyei kormányhivatalok által határozattal már megítélt bértámogatást – a munkaerőpiaci programban meghatározottak szerint – támogatási előlegként kell a munkaadó részére folyósítani.

kedd, 02 február 2021 10:45

Helyi iparűzési adó mértéke

Fontos határidő közeleg: sokat bukhatnak a cégek, ha nem figyelnek!

 

A kormány még decemberben jelentette be, hogy a koronavírus-járvány miatt a helyi iparűzési adó mértékét felére csökkenti a kis- és középvállalkozások számára. Ez azonban nem automatikus, február 25-éig mindenképpen nyilatkozni kell a jogosultság fennállásának feltételeiről, erről a határidőről azonban sok cég nem tud – figyelmeztet a Niveus Consulting Group.

 

szerda, 27 január 2021 09:50

Minimálbér változás 2021

Minimálbér változás 2021

 

Elfogadásra került a 2021. évi minimálbérek első emelése. A következő emelés 2021. 07. hóban várható.

Kormány 676/2020. (XII. 28.) Korm. rendelete a közétkeztetés tárgyú közbeszerzések tekintetében alkalmazandó eljárások sajátos szabályairól. 

Az új jogszabály két ütemben, 2021. március 1-jén és 2022. január 1-jén lép hatályba.  

 

Megjelent a Kormány 696/2020. (XII. 29.) Korm. rendelete az egyes, a veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó gazdasági szabályokról szóló 498/2020. (XI. 13.) Korm. rendelet módosításáról, amely a turizmus szektorra vonatkozóak vezet be újdonságokat.

 

2021. január 1. napjától a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnéséig:

 

 a) a turizmusfejlesztési hozzájárulás fizetésére kötelezettet nem terheli turizmusfejlesztési hozzájárulás fizetési kötelezettség, erre az időszakra a turizmusfejlesztési hozzájárulást nem kell megállapítania, bevallania és megfizetnie,

 

 b) az ebben az időszakban eltöltött vendégéjszaka utáni idegenforgalmi adót az adó alanyának nem kell megfizetnie, az adó beszedésére kötelezettnek nem kell beszednie, befizetnie, a megállapított, de be nem szedett adót azonban – kivéve, ha annak összege nulla – be kell vallania az adóhatósághoz.

 

 

Részletek:

Magyar Közlöny 2020.12.29.

 

kedd, 12 január 2021 10:22

Új besorolási rendszer

2021. január 1-jétől korszerű és új besorolási rendszer jött létre, amely segítségével megtörtént a vendéglátóhely-típusok felülvizsgálata. Az Áfa törvény, az üzemeltetők fő tevékenysége, és a hatályos jogszabályok szinkronizálásával jött létre az új besorolás.

 

December 22-én megjelent a 634/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet, amely felsorolja az egyes vendéglátóhely üzlettípusokat, és tartalmazza ezek jellemzőit is.

 

A Kormány 498/2020. (XI. 13.) Korm. rendelete

egyes, a veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó gazdasági szabályokról

 

 

1. § (1) Az  e  rendelet hatálybalépésétől a  veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről

szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 8.  § (1) és (2)  bekezdésében meghatározott

védelmi intézkedés hatályának időtartama alatt az  általános forgalmi adó mértéke az  adó alapjának 5 százaléka

azon elvitelre vagy házhoz szállítással értékesített étel- és italforgalomra, mely étkezőhelyi vendéglátás keretében

történő értékesítés esetén az  általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a  továbbiakban: Áfa tv.)

3. számú melléklet II. részében foglalt táblázat 3. sora alapján az Áfa tv. 82. § (2) bekezdése hatálya alá tartozna.

 

(2) Az (1) bekezdés szerinti adómérték alkalmazására abban az esetben kerülhet sor, amennyiben a termékértékesítőnél

az Áfa tv. 3. számú melléklet II. részében foglalt táblázat 3. sora szerinti szolgáltatás nyújtásának feltételei a Rendelet

8.  § (1) és (2)  bekezdésében meghatározott védelmi intézkedés elrendelését és hatálybalépését megelőzően

fennálltak, illetve annak hiányában fennállnának.

 

(3) Az  (1)  bekezdés szerinti adómérték nem alkalmazható az  (1)  bekezdés szerinti ügylettel összefüggő szállítással

kapcsolatos díjra.

 

 

A további részletek itt olvashatóak:

 

Magyar Közlöny 2020.11.13.

kedd, 12 január 2021 09:34

Ágazati bértámogatási program

Ágazati bértámogatási program❗️

 

A kormány legújabb intézkedéseként elindítja az Ágazati bértámogatási programot. A korlátozások miatt nehéz helyzetbe került vállalkozások, azaz a vendéglátás, szabadidős tevékenység szolgáltatást nyújtó munkaadók részére a munkaviszonyban foglalkoztatott személy bruttó munkabére 50 százalékának megfelelő összegű támogatás nyújtható, legfeljebb a legkisebb munkabér 150 %-áig, amennyiben

a) a támogatás időtartamának utolsó napján, tehát november 30. napján a munkavállaló jogviszonya fennáll, és

b) a munkaadó a munkavállaló részére munkabért megfizeti és

c) december 31. napjáig a munkaviszony közös megegyezéssel nem szűnik meg.

Az állami foglalkoztatási szervként eljáró megyei (fővárosi) kormányhivatalhoz benyújtott kérelem alapján vissza nem térítendő támogatást kaphatnak azon munkaadók, melyeknek tényleges főtevékenységei az alábbiak:

1. Éttermi, mozgó vendéglátás (TEÁOR 5610) tevékenység,

2. Rendezvényi étkeztetés (TEÁOR 5621) tevékenység,

3. Italszolgáltatás (TEÁOR 5630) tevékenység,

4. Filmvetítés (TEÁOR 5914) tevékenység,

5. Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése (TEÁOR 8230) tevékenység,

6. Sport és szabadidős képzés (TEÁOR 8551) tevékenység,

7. Előadó-művészet (TEÁOR 9001) tevékenység,

8. Előadó-művészetet kiegészítő (TEÁOR 9002) tevékenység,

9. Művészeti létesítmények működtetése (TEÁOR 9004) tevékenység,

10. Múzeumi tevékenység (TEÁOR 9102) tevékenység,

11. Növény-, állatkert, természetvédelmi terület működtetése (TEÁOR 9104) tevékenység,

12. Sportlétesítmény működtetése (TEÁOR 9311) tevékenység,

13. Sportegyesületi tevékenység (TEÁOR 9312),

14. Testedzési szolgáltatás (TEÁOR 9313) tevékenység,

15. Egyéb sporttevékenység (TEÁOR 9319) tevékenység,

16. Vidámparki, szórakoztatóparki (TEÁOR 9321) tevékenység,

17. Fizikai közérzetet javító szolgáltatás (TEÁOR 9604) tevékenység, vagy

18. M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység (TEÁOR 9329)

 

Tényleges főtevékenységnek azt a tevékenységet kell érteni, amelyből a kifizetőnek, kisvállalati adóalanynak 2020. november 11. napját megelőző hat hónapban a legtöbb bevétele, de legalább bevételének 30%-a származott.

 

A kérelem 2020. november 11. napjától nyújtható be 2020. december 11-ig a támogatással érintett munkavállaló foglalkoztatási helye szerinti - amely lehet a munkáltató székhelye, illetve telephelye szerinti - fővárosi és megyei kormányhivatalhoz. 

 

Részletek az alábbi linken:

 

https://nfsz.munka.hu/cikk/1294/Agazati_bertamogatasi_program?fbclid=IwAR3zzbfnzFY36EQlkPdScAMyPk9zOCYLLDKY1XXF4bFa6dSuEf_IY6ixtIA

 

4. A vendéglátó üzletekre vonatkozó védelmi intézkedések

 

8. § (1) Vendéglátó üzletben

a) az ott foglalkoztatottak kivételével és

b) a (2) bekezdés szerinti kivétellel

tilos tartózkodni.

 

(2) Vendéglátó üzletben való tartózkodás – az  elvitelre alkalmas ételek kiadása és szállítása érdekében – az  ehhez

szükséges időtartamig megengedett.

 

(3) Az (1) és (2) bekezdést nem kell alkalmazni

a) a munkahelyi étteremre, illetve büfére,

b) a szálláshelyen található étteremre, illetve bárra, ha ott kizárólag a szálláshely vendégét szolgálják ki,

c) a köznevelési intézmény, valamint a  szakképző intézmény (a továbbiakban együtt: nevelési, oktatási

intézmény) menzájára, valamint büféjére, ha ott kizárólag a  nevelési, oktatási intézmény dolgozóját, illetve

a nevelési, oktatási intézmény tanulóját szolgálják ki,

d) az egészségügyi intézményben található étteremre, illetve büfére.

 

A további intézkedések az alábbi linken megtalálhatóak:

 

Magyar Közlöny 2020.11.10

hétfő, 11 január 2021 09:13

Közétkeztetési Szakácsverseny

 

  

 

A Közétkeztetők, és Élelmezésvezetők Országos Szövetsége (KÖZSZÖV), a Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség (MNGSZ) és a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) Közétkeztetési Szakácsversenyt hirdetett a közétkeztetésben dolgozó szakácsok számára.

A verseny célja többek között a hagyományos ízek, ételek modernizálása, az étkezési kultúra fejlesztése, valamint az évszakokhoz és szokásokhoz kötődő ételek megismertetése.

 

Nevezési határidő: 2021. március 19.

 

Versenykiírás

 

Nevezési lap

 

Nevezés kalkuláció