kedd, 02 március 2021 15:18

2021. március 2.

 

7/2021 (03.02.) - MNGSZ 

 

Dr. György László

 

gazdaságstratégiáért és szabályozásért felelős államtitkár

 

 

 

Gazdaságstratégiáért és Szabályozásért Felelős Államtitkárság

 

1011 Budapest, Fő utca 44-50.

 

 

 

 Tisztelt Államtitkár úr!

 

  

 

A kialakult helyzet súlyosságára való tekintettel folyamatosan egyeztetve a szakmai szervezetekkel, a 2021. február 5-én keltezett javaslatainkat fenntartva, a következőkkel egészítenénk ki. A javaslatokat továbbra is a veszteségek enyhítésére, a jelenlegi helyzet túlélésére és az újraindítás segítéséért tesszük.

 

 

 

Az elmúlt egy hétben a sajtóból szerzett információk szerint, a vírus okozta egészségügyi helyzet, betegek számának növekedése, a halálozás növekedése nagy valószínűséggel nem teszi lehetővé rövid időn belül az általunk kért fokozatos nyitás lehetőségét.

 

 

Országos szakmai szervezetként nagyon jól érzékeljük és sok megkeresést kapunk a témával kapcsolatban, hogy a fokozatosság elve alapján tett javaslatunk szinte biztosan nem érvényesíthető, ezért arra kérjük a kormányzat szereplőit, hogy a február 5-én keltezett elküldött javaslatunkat megfontolni szíveskedjen, mivel az ágazat szereplői különösképpen a vendéglátás és szállodai szolgáltatásokat nyújtó vállalkozások szereplői, szó szerint a csőd szélére kerültek.  A bevételek összességében nem érik el az összes költség 20%- át sem. A vállalkozások eredeti célja a profitszerzés, így az elmúlt közel 5 hónap folyamatos technikai zár alatt tartása alatt realizált nettó árbevétel a vállalkozások nagy részében (több, mint 70%) a nulla felé mutat. Jelen helyzetben bázis év meghatározására már azért nincs lehetőség, mert az elmúlt 12 hónapból 7 és fél hónap zár, technikai zár, korlátozott működés, majd újra technikai zár jellemezte a szektor működését.

 

Megrázó, hogy valójában miként érintik a szektort a koronavírus terjedésének és a fertőzések elkerülése miatt hozott rendelkezések. Országosan elmondható, hogy folyamatos visszaesés tapasztalható minden vendéglátóhely típusában (étterem, büfé, munkahelyi/közétkeztetést végző vendéglátóhely, cukrászda, bár stb.).

 

A visszaesés nem csak a forgalomra vonatkoztatható, hanem a munkavállalók létszámára is. Ijesztő, hogy a beszámolók szerint mennyien hagyták el a pályát és fogják még elhagyni, akár úgy is, hogy már nem térnek vissza a szakmába.

 

Beszállítói beszámolók szerint súlyos gondok és problémák keletkeztek a beszállítói oldalon is, amelyet előző leveleinkben is jeleztük a döntéshozók felé.

 

 

 

 Feltétlenül javasoljuk:

 

 

 

·         a nemzetközi, például a romániai gyakorlatnak megfelelően az érintett cégek részére a kiesett nettó árbevétel egy részének egyszeri megtérítése a veszteségek enyhítésére, illetve az újrainduláshoz szükséges többletköltségeknek tartalék hiányában egyébként nem rendezhető fedezésére. Ennek összege: a 2019. március 1-2019. december 31. és a 2020. március 1-2020. december 31. közötti időre eső, értékesítés nettó árbevétel-különbözet 20%-a, továbbá a 2021 minden egyes, működésre vonatkozó jogszabályi tilalommal és / vagy korlátozással érintett hónapjára eső értékesítés nettó árbevétele és 2019 ezen megfelelő hónapjaira eső értékesítés nettó árbevétele közötti különbség 20%-a, amennyiben az összehasonlítandó időszakok között legalább 50%-os eltérést mutató visszaesés van. Ezen megtérítésre az legyen jogosult, aki esetében a 2019-es és a 2020-as év vonatkozásában az átlagos statisztikai létszámok között 75%-nál nagyobb eltérés nincs. A megtérítés ne lehessen nagyobb, mint a 2020-as évre az eredménykimutatás szerint igazolt veszteség mértéke.  

 

·   a veszélyhelyzet ideje alatt egyes gazdaságvédelmi intézkedésekről szóló 485/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet 5. § (1) és (2) pontjaiban meghatározott munkáltatók munkavállalói vonatkozásában 75%-os bértámogatás és teljes, (mind a munkavállalót, mind a munkáltatót terhelő) adó- és járulékmentesség 2021. január 1-jétől való bevezetése a beltéri és kültéri működésre vonatkozó jogszabályi tilalom és / vagy korlátozás idejére (a maximális összegnek a kötelező legkisebb munkabér („minimálbér”) 225%-áig történő emelése mellett);

 

 

 

Ezek a javaslatok további fedezetet nyújthatnak az életben maradáshoz szektorunkban, mivel, ágazatunk volt a legnagyobb vesztese a Covid által elszenvedett gazdasági károknak és nem önszántunkból, hanem a kormányrendeleteknek megfelelően, ezeket betartva, normál működések között is és korlátozott intézkedések mellett a legnagyobb részt vállaltuk a védekezésből. Miközben a többi ágazat termel, értékesít, szolgáltat, addig a mi teljes ágazatunk a csőd szélére sodródott.

 

 

 

 

A fentiekben ismételten tett két javaslat, intézkedés elengedhetetlen ágazatunk életben maradásához és azonnali intézkedést igényel. A jelenlegi támogatások és a 10 millió forintos kedvezményes kölcsön előnyös, hasznos, de sajnos nem elegendő a kialakult problémák megoldására.

 

 

 

A folyamatos korlátozások miatt egyre inkább nőtt a kiszállítói tevékenységet vállaló piaci szereplők száma az ágazatban, és ezáltal nem egymás segítségei lettek a szektorban, hanem fejlődési gátjaivá váltak a konkurenciai harc miatt. Elfogyott a vásárlási kedv, kevés a megrendelés, nincs új ötlet a vállalkozás fenntartásához. A kevés megrendelés a remélt eredmények elmaradása, valamint a vásárlók száma, az állandó és változó költségek sokasága szorosan összefügg azzal, hogy mennyien veszítették el munkájukat, szüneteltetik tevékenységüket, áttértek másik szektorba vagy éppen a kilátástalan helyzet miatt üzletbezárásra kényszerülnek. Ez a drasztikus változás az utóbbi időben nem csak a vállalkozások működését veszélyeztetik, de a szektorban dolgozó mind munkavállaló és munkaadó emberek teljes kiégéséhez, türelmük elfogyásához vezet vagy vezetett. Így a kommunikáció minőségének változása akár a vállalkozó felé vagy a kollégák felé is szomorú jövőképet mutat. Ingerültek, kilátástalannak tartják a jövőt.

 

 

 

Kérjük, hogy a részletes és pontos átbeszélésre, egy személyes találkozó keretén belül fogadja Szövetségünk képviselőit, továbbá kérjük, hogy hozzanak létre egy munkacsoportot, ahol a kormányzat résztvevői, egészségügyi szakemberek és az ágazat képviselői vesznek részt további egyeztetések céljából.

 

  

 

Kérem, hogy a mostani megkeresésemben tett javaslatunkat használja, használják mindenki javára!

 

  

 

Budapest, 2021. március 2.

 

  

 

 

Maradok tisztelettel, baráti üdvözlettel,

 

 

 

 

Krivács András

 

elnök

 

Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség