szerda, 03 február 2021 17:42

2020. március 17.

 

 1/2020 (03.17.) - MNGSZ

 

A koronavírus turizmus és gasztronómiai iparágra gyakorolt hatásai, valamint a Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség kárenyhítésre tett javaslatai

 

A koronavírus-járvány hatása a szállodákban és éttermekben már most drámai képet mutat és további nehézségek várhatóak a szektorban. 

 

A Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség több, mint 4 hete vizsgálja a - világjárvány sajtóban megjelenését követően - gondot okozó problémákat és várt hatásokat, amelyek ijesztő képet mutatnak. Legfőképpen Budapesten a turisztikai ágazatban, mára a vidék turizmusában és az ehhez kapcsolódó szektorban is egyre nagyobb problémákat észleltünk - észlelünk. 

 

Meglátásunk szerint a turisztikai ágazat szenvedi meg először a világjárvány hatásait. Az ágazat GDP-hez való hozzájárulása január-februárban - mérhetően multiplikátor hatásokkal együtt - 14-16% volt, amely kiugróan magas adat. Amennyiben ezek a számok jelentősen csökkennek - és méréseink szerint csökkenni is fognak - az elkövetkező 2-3 hónapban a magyar gazdaság is recesszióba eshet, mivel a turizmusba beszállítók, szálláshelyszolgáltatók, utazásszervezők, rendezvényszervezők, légitársaságok, kulturális rendezvények szervezői, sportesemények szervezői és a hozzá kapcsolható mikro-, kis- és középvállalkozások és a mi esetünkben a vendéglátás jelenét és jövőjét fenyegeti a mostani járványhelyzet.  

Javaslatainkat a gazdasági recesszió elkerülése és a szakmánk jövője érdekében hoztuk és tesszük.

 

A jelenlegi helyzet:

46/2020(III.16.) Korm.rendelet

Fentiek miatt az alábbi területek azonnali problémákat okoznak:

 

• Munkabérek kifizetése ellehetetlenül.

• Munkabérek adó- és járulékbefizetése veszélybe kerülhet, amely további intézkedéseket kíván.

• Azonnali likviditási problémák léphetnek fel a szektorban.

 

Az ágazatnak azonnali segítségre van szüksége a munkaerőmegtartás kérdésében, hiszen a szakirányú munkaerő nagyon nehezen pótolható a későbbiekben, még akkor is, ha külföldről nagyon sokan térnek haza a napokban. Semmi nem garantálja azt, hogy a határok újra nyitásával, az európai és a világturizmus trendjeivel a jelenleg is külföldön munkát vállaló magyar állampolgárok a belföldi turizmusban vállalnak szerepet.

 

Megoldási javaslataink:

 

• Munkabérek kifizetése ellehetetlenül, több tízezer család megélhetése kerül veszélybe.bértámogatás a bruttó bér 60 %-áig, minimum 60 nap időtartamra

továbbá munkahelymegtartó támogatások bevezetése minden régióba 6 hónap időintervallumra

• Munkabérek adó és járulékai befizetése veszélybe kerülhet, amely további intézkedéseket kíván a kormány részéről.

adó- és járulékfizetési moratórium a veszélyhelyzet végéig

az adó- és járulékfizetési moratórium ideje minimum a veszélyhelyzet végéig tartson, de az állam legyen partner a meghosszabbítás lehetőségének felülvizsgálatában

• Azonnali likviditási problémák léphetnek fel a szektorban.

a hitel visszafizetési moratórium a kihirdetett veszélyhelyzet végéig 

 

 

Egyéb megoldási javaslataink:

• Működési támogatás/kompenzáció a szektornak.

az online pénztárgépek által kiadott bevételi statisztika alapján - bázis a tavalyi év hasonló időszaka

az önkormányzatok töröljék el az évi kivetett iparűzési adót, amennyiben ezek már kifizetésre kerültek, utalják vissza.

az építményadó vagy a telekadó visszatérítését javasoljuk a bajba jutott vállalkozások számára

• Decentralizált támogatások visszavezetése a szektorba. 

(Természetesen nagyon komoly feltételrendszer alapján, - elmúlt évek adózása, bevételnövekedés, foglalkoztatottak számának alakulása)

A veszélyhelyzet kihirdetése és a veszélyhelyzetben eltöltött idő alatt egy új támogatási pályázati rendszer kialakítása a vendéglátás számára, a Kisfaludy szálláshelyek fejlesztését segítő pályázatok elve alapján.

A Kisfaludy szálláshelyek fejlesztését segítő pályázatok beruházásai elkezdődtek, ezért a pályázati pénzek egyszerűsített kifizetésére van szükség ott, ahol már szerződéskötéssel rendelkeznek (erre azért van szükség, mivel a turisztikai vállalkozások belekezdtek a munkálatokba, leszerződtek a kivitelezőkkel, folyamatban van a munka, úgy időzítették, hogy a nyári szezonra kész legyen). Amennyiben nem tudják az alvállalkozókat kifizetni, a munka félben marad, megkezdődik a körbetartozás folyamata, ennek következtében több KKV csőd szélére sodródhat. Félő, hogy sokan tönkre mennek, ez már egy másik ágazat bedőlését is fenyegeti. Így az előrelátható együttes hatás még nagyobb katasztrófahelyzetet eredményez a szektorban.

További javaslatunk, hogy a közüzemi szolgáltatók a válság ideje alatt tekintsenek el az alap és készenléti díjak megfizettetésétől.

 

Válság utáni javaslataink:

• A tárgyi évre vonatkozóan a SZÉP kártyák adóterhének csökkentése, SZÉP kártya juttatások növelése, ezzel olyan költések támogatása születhet meg, amit a magyar turisztikai szektorba irányítanak. 

• A bajba jutott vállalkozások számára az ÁFA és a turisztikai hozzájárulás ideiglenes csökkentése legalább 6 hónapon keresztül

• A reprezentációs adó átmeneti eltörlése.

 

A fentebb felsorolt megoldási javaslatokkal kívánjuk támogatni a Magyar Turisztikai Ügynökség, az Innovációs és Technológiai Minisztérium, a Magyar Turisztikai Szövetség és nem utolsó sorban a magyar Kormány munkáját abban, hogy a járványügyi helyzet által okozott gazdasági károkat jó ütemben a legnagyobb hatásfokkal tudják enyhíteni. 

Ezen javaslatokat egy széles merítésből, a kollégáinkat megkérdezve, mélyen egyetértve, a szakmánkért, a magyar gazdaságért, Magyarországért tesszük.

 

 

Budapest, 2020.március 17.

 

 

Krivács András 

elnök

Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség