hétfő, 15 május 2023 19:30

Általános adatkezelési tájékoztató

Tájékoztató

a Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség által végzett adatkezelésről 

Adatainak védelme fontos számunkra, ezért ezúton szeretnénk Önt tájékoztatni – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban Rendelet) alapján – a Rendelet által védelemben részesített személyes adatainak kezelésével kapcsolatos tudnivalókról. 

 

Letölthető általános adatkezelési tájékoztató